Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
PK-DB4 - sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury
Gestor zestawu:
Zestawy danych Prokuratury Krajowej
Źródło danych:
PK-DB4 - sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Prokuratury okręgowe;

metoda obserwacji pełnej
Raz w kwartale do 10 kwietnia 2020 r. za I kwartał 2020 r. - dane ostateczne, do 10 lipca 2020 r. za I półrocze 2020 r., do 9 października 2020 r. za trzy kwartały 2020 r., do 11 stycznia 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
prokuratury regionalne
Prokuratury regionalne;

metoda obserwacji pełnej
Raz w kwartale do 16 kwietnia 2020 r. za I kwartał 2020 r., do 16 lipca 2020 r. za I półrocze 2020 r., do 16 października 2020 r. za trzy kwartały 2020 r., do 15 stycznia 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Prokuratura Krajowa
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Zatrudnienie i wynagrodzenie.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.03.05
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020