Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
PKZ - uczestnictwo w podróżach krajowych/zagranicznych
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
PKZ - uczestnictwo w podróżach krajowych/zagranicznych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Gospodarstwa domowe;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na wylosowanej próbie 0,1%
Raz w kwartale do 20 kwietnia 2020 r. za I kwartał 2020 r., do 20 lipca 2020 r. za II kwartał 2020 r., do 20 października 2020 r. za III kwartał 2020 r., do 20 stycznia 2021 r. za IV kwartał 2020 r.;

dobrowolne
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
wywiad bezpośredni lub wywiad telefoniczny;
ankieter statystyczny w miejscu zamieszkania gospodarstwa domowego
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Aktywność ekonomiczna. Cechy demograficzne osób. Cechy społeczno-ekonomiczne osób. Charakterystyka gospodarstw domowych. Dane identyfikacyjne. Turystyczna baza noclegowa. Wydatki poniesione w związku z podróżami. Wyjazdy krajowe/zagraniczne. Obciążenie respondentów.

Szczegółowy zakres danych osobowych:
Imiona i nazwiska. Płeć. Wykształcenie.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.30.18
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020