Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
PNT-01/s - sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B + R) w szkolnictwie wyższym
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
PNT-01/s - sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B + R) w szkolnictwie wyższym
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Uczelnie i wyższe seminaria duchowne prowadzone przez kościoły i związki wyznaniowe;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 19 marca 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Aparatura naukowo-badawcza. Działalność badawcza i rozwojowa. Własność intelektualna.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.43.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021