Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
R-09W - sprawozdanie o wylęgach drobiu i produkcji jaj konsumpcyjnych
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
R-09W - sprawozdanie o wylęgach drobiu i produkcji jaj konsumpcyjnych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej prowadzące działalność w zakresie wylęgów drobiu;

metoda obserwacji pełnej
Raz w miesiącu do 7. dnia po miesiącu za miesiąc i do 7 stycznia 2021 r. za grudzień 2020 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakłady pakowania jaj konsumpcyjnych drobiu;

metoda obserwacji pełnej
Raz w kwartale do 15 kwietnia 2020 r. za I kwartał 2020 r., do 15 lipca 2020 r. za II kwartał 2020 r., do 15 października 2020 r. za III kwartał 2020 r., do 15 stycznia 2021 r. za IV kwartał 2020 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Produkcja i zagospodarowanie jaj. Wylęgi drobiu. Obciążenie respondentów.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.45.09
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020