Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
RRW-26 - sprawozdanie miesięczne ze skupu mleka oraz produkcji przetworów mlecznych
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Źródło danych:
RRW-26 - sprawozdanie miesięczne ze skupu mleka oraz produkcji przetworów mlecznych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej i gospodarstwa rolne:
- skupujące pełne mleko lub produkty mleczarskie z zamiarem ich przetworzenia na inne produkty mleczarskie,
- skupujące mleko lub śmietankę w celu przekazania ich bez jakiegokolwiek przetwórstwa innym podmiotom;

metoda obserwacji pełnej
Raz w miesiącu do 8. dnia roboczego po miesiącu za miesiąc i do 14 stycznia 2021 r. za grudzień 2020 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Mleko i przetwory mleczne. Obciążenie respondentów.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.46.12
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020