Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
SSI-10G - wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarstwach domowych
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
SSI-10G - wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarstwach domowych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Gospodarstwa domowe;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na wylosowanej próbie 0,06 %
Raz w roku do 29 maja 2020 r. za rok 2020;

dobrowolne
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
wywiad bezpośredni;
ankieter statystyczny;

dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
serwer centralny GUS www.stat.gov.pl
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy demograficzne osób. Dane identyfikacyjne. Dochody gospodarstw domowych. Informacje dotyczące wywiadu/ankiety. Uczniowie. Społeczeństwo informacyjne. Obciążenie respondentów.

Szczegółowy zakres danych osobowych:
Imiona i nazwiska. Płeć.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.43.14
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020