Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
ST-W - statystyka województwa: samorząd i transport
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
ST-W - statystyka województwa: samorząd i transport
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Urzędy marszałkowskie;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 22 lutego 2021 r. według stanu na 31 grudnia 2020 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Infrastruktura publicznego transportu drogowego. Organizacja transportu drogowego. Samorząd terytorialny. Tabor kolejowy i jego eksploatacja. Obciążenie respondentów.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.02.02 1.48.01 1.48.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021