Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
T-02 - sprawozdanie o usługach w transporcie, poczcie i telekomunikacji
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
T-02 - sprawozdanie o usługach w transporcie, poczcie i telekomunikacji
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej, których liczba pracujących wynosi 10 lub więcej osób, prowadzące działalność przeważającą lub drugorzędną zaklasyfikowaną wg PKD do sekcji H i działu 61;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 14 kwietnia 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Rodzaj prowadzonej działalności. Wartość usług. Obciążenie respondentów.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.48.11
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021