Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
ULC RCSP 03 - dane o zarejestrowanych statkach powietrznych
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Urzędu Lotnictwa Cywilnego
Źródło danych:
Rejestr cywilnych statków powietrznych;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Urząd Lotnictwa Cywilnego Raz w roku do 26 lutego 2021 r. według stanu na 31 grudnia 2020 r.;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Tabor lotniczy i jego eksploatacja.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.48.08
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021