Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
ARM SFK 01 - dane o stanie zapasów i rezerw materiałowych
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Agencji Rezerw Materiałowych
Źródło danych:
System finansowo-księgowy Agencji Rezerw Materiałowych;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Agencja Rezerw Materiałowych Raz w kwartale do 15 maja 2020 r. za I kwartał 2020 r., do 17 sierpnia 2020 r. za II kwartał 2020 r., do 16 listopada 2020 r. za III kwartał 2020 r., do 15 lutego 2021 r. za IV kwartał 2020 r.;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane bilansowe.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.67.03
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020