Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
EKB - Elektroniczna Karta Budynku
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
EKB - Elektroniczna Karta Budynku
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Zarządcy nieruchomości; Administratorzy nieruchomości;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na dobranej celowo próbie
Raz w roku do 30 września 2020 r. według stanu na 31 sierpnia 2020 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy nieruchomości. Dane adresowe i terytorialne.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.26.10
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020