Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
GDDKiA SI 01 - dane dotyczące ruchu drogowego
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
Źródło danych:
System informacyjny Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Raz w roku do 29 października 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Sieć drogowa.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.48.17
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021