Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
GITD TRANS-BIT 01 - dane o podmiotach wraz z taborem posiadających licencje wspólnotowe dotyczące międzynarodowego przewozu drogowego osób lub rzeczy
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego
Źródło danych:
System TRANS-BIT;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Główny Inspektorat Transportu Drogowego Raz w roku do 22 października 2020 r. według stanu na 30 września 2020 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Pojazdy zarejestrowane na terytorium Polski.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.48.17
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020