Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
GPW IB 01 - dane dotyczące obrotów w zakresie: rynek kasowy i terminowy, New Connect, Catalyst; indeksy giełdowe
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Źródło danych:
Informacyjna Baza Danych Giełdy Papierów Wartościowych;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 4 razy w roku do 10 kwietnia 2020 r. za I kwartał 2020 r., do 10 lipca 2020 r. za I półrocze 2020 r., do 9 października 2020 r. za trzy kwartały 2020 r., do 11 stycznia 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Giełda Papierów Wartościowych.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.62.17
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020