Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
JOOC SI 01 - dane dotyczące wszczętych i zakończonych postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych jednostek organizacyjnych organów centralnych - innych niż prokurator
Źródło danych:
Systemy informacyjne jednostek organizacyjnych organów centralnych - innych niż prokurator;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Straż Leśna Lasów Państwowych Raz w roku do 31 marca 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Ogany Inspekcji Handlowej Raz w roku do 31 marca 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej Raz w roku do 31 marca 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Inspektorat Sanitarny
Organy parków narodowych Raz w roku do 31 marca 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Państwowa Straż Łowiecka Raz w roku do 31 marca 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
urzędy wojewódzkie
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Przestępstwa stwierdzone.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.03.03
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021