Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
KGP SEWIK 01 - dane w zakresie liczby wypadków i ofiar wypadków
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Komendy Głównej Policji
Źródło danych:
System Ewidencji Wypadków i Kolizji;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Komenda Główna Policji 4 razy w roku do 27 kwietnia 2020 r. za I kwartał 2020 r., do 27 lipca 2020 r. za I półrocze 2020 r., do 28 października 2020 r. za trzy kwartały 2020 r., do 1 marca 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Wypadki drogowe i ofiary wypadków.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.48.15
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020