Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
KNF SIUKNF 01 - dane dotyczące banków komercyjnych, banków prowadzących działalność powierniczą i maklerską
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Komisji Nadzoru Finansowego
Źródło danych:
System informacyjny Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Komisja Nadzoru Finansowego Raz w kwartale do 15 maja 2020 r. według stanu na 31 marca 2020 r. - dane skorygowane, do 14 sierpnia 2020 r. według stanu na 30 czerwca 2020 r. - dane skorygowane, do 16 listopada 2020 r. według stanu na 30 września 2020 r. - dane skorygowane, do 15 lutego 2021 r. według stanu na 31 grudnia 2020 r. - dane skorygowane;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy organizacyjno-prawne.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.62.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020