Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
KSCR WAG 01 - dane dotyczące jakości gleb
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej
Źródło danych:
System informacyjny o właściwościach agrochemicznych gleb w Polsce;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza Raz w roku do 16 września 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Monitoring gleb.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.01.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021