Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
KSM SISz 01 - dane dotyczące osób hospitalizowanych w zakresie zgodnym z elektronicznym standardem przekazywania danych
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych komórek właściwych w sprawach statystyki medycznej wskazanych przez wojewodę
Źródło danych:
System Informatyczny Szpitala;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Komórki właściwe w sprawach statystyki medycznej wskazane przez wojewodę Raz w miesiącu do 5. dnia roboczego po miesiącu za miesiąc i do 8 stycznia 2021 r. za grudzień 2020 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy demograficzne osób. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Procedury medyczne. Resortowe kody identyfikacyjne podmiotów leczniczych. Zachorowania, problemy zdrowotne. Zgony.

Szczegółowy zakres danych osobowych:
Data urodzenia. Płeć.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.29.03
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020