Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
MF Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ i Rb-UN 01 - dane dotyczące długu sektora instytucji rządowych i samorządowych na podstawie sprawozdań: Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ i Rb-UN - kwestionariusz dotyczący długu publicznego sektora instytucji rządowych i samorządowych według podsektorów instytucjonalnych
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Finansów
Źródło danych:
Baza danych zadłużenia sektora finansów publicznych prowadzona m.in. na podstawie sprawozdań Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ i Rb-UN;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Finansów Raz w roku do 20 marca 2020 r. za IV kwartał 2019 r.;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Ministerstwo Finansów Raz w kwartale do 19 czerwca 2020 r. za I kwartał 2020 r., do 18 września 2020 r. za II kwartał 2020 r., do 18 grudnia 2020 r. za III kwartał 2020 r.;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.65.21 1.65.31 1.67.14
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020