Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
MF TREZOR_BESTIA 02 - dane dotyczące sprawozdań: Rb-27, Rb-28, Rb-28 NW, Rb-30S, Rb-33, Rb-34S, Rb-35, Rb-40, Rb-FEP
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Finansów
Źródło danych:
Informatyczny System Obsługi Budżetu Państwa;
Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Finansów Raz w roku do 10 marca 2020 r. za rok 2019 - dane wstępne (Rb-40 ZUS dotyczy danych ostatecznych);

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Ministerstwo Finansów Raz w kwartale do 15 maja 2020 r. za I kwartał 2020 r., do 17 sierpnia 2020 r. za I półrocze 2020 r., do 13 listopada 2020 r. za trzy kwartały 2020 r.;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane finansowe jednostek sektora finansów publicznych. Dochody - klasyfikacja budżetowa. Wydatki - klasyfikacja budżetowa. Przychody - klasyfikacja budżetowa. Koszty i inne obciążenia – klasyfikacja budżetowa.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.65.20 1.65.31
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020