Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
MF VAT 01 - dane dotyczące osób fizycznych będących podatnikami VAT i pozostałych podmiotów będących podatnikami VAT
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Finansów
Źródło danych:
Baza danych o podatnikach podatku od towarów i usług;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Finansów Raz w miesiącu do 2. dnia drugiego miesiąca po miesiącu za miesiąc i do 4 stycznia 2021 r. za listopad 2020 r., do 2 lutego 2021 r. za grudzień 2020 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Ministerstwo Finansów Raz w roku do 15 maja 2020 r. za lata 2010-2018;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.46.01 1.49.02 1.49.05 1.49.08 1.49.09 1.51.09 1.61.01 1.61.04 1.61.05 1.61.17 1.65.13 1.67.03 1.67.06 1.80.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020