Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
MGMiŻŚ ZSR 02 - dane dotyczące zakupu/sprzedaży ryb z burty dotyczące krajów UE
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Źródło danych:
System informacyjny dotyczący zakupu/sprzedaży ryb;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Raz w miesiącu do 20. dnia po miesiącu za miesiąc i do 21 stycznia 2021 r. za grudzień 2020 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Międzynarodowa wymiana towarowa.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.49.01 1.51.07 1.51.08 1.64.10
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020