Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
MON KRAB_ZWSI RON 01 - dane dotyczące wydatków militarnych
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej
Źródło danych:
System ewidencji księgowej;
Zintegrowany Wieloszczeblowy System Informatyczny Resortu Obrony Narodowej;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Obrony Narodowej 2 razy w roku do 27 lutego 2020 r. za rok 2019 - dane wstępne, do 3 lipca 2020 r. za rok 2019 - dane ostateczne;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Finansów
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.65.13 1.65.19
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020