Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
MRiRW SFK ARiMR 02 - dane o wypłatach dokonanych z części unijnej na rzecz ostatecznych beneficjentów
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Źródło danych:
System finansowo-księgowy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Raz w kwartale do 15 maja 2020 r. za I kwartał 2020 r., do 14 sierpnia 2020 r. za II kwartał 2020 r., do 13 listopada 2020 r. za III kwartał 2020 r., do 12 lutego 2021 r. za IV kwartał 2020 r.;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dotacje.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.67.03
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020