Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
NIW-CRSO OPP 01 - dane dotyczące działalności OPP
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Źródło danych:
System sprawozdań finansowych i merytorycznych organizacji pożytku publicznego - Sprawozdanie merytoryczne z działalności OPP;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Raz w roku do 29 października 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit. Pracujący, w tym zatrudnieni. Społeczne aspekty działalności organizacji non-profit. Współpraca organizacji non-profit z innymi podmiotami. Wynagrodzenia. Zakres działalności organizacji non-profit.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.04.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021