Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
MSPORT SI 01 - dane dotyczące medalistów mistrzostw świata i Europy w kategorii seniorów w konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich oraz medali zdobytych przez sportowców niepełnosprawnych
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Sportu
Źródło danych:
System informacyjny zawierający wykaz medali zdobytych przez sportowców niepełnosprawnych;
System informacyjny zawierający wykaz medalistów mistrzostw świata i Europy w kategorii seniorów w konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Sportu Raz w roku do 15 marca 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Działalność klubów sportowych. Medaliści Igrzysk Olimpijskich, Paraolimpijskich, Mistrzostw świata, Mistrzostw Europy.

Szczegółowy zakres danych osobowych:
Imiona i nazwiska.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.30.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021