Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
G-10.2 - sprawozdanie o działalności elektrowni cieplnej zawodowej
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Klimatu i Środowiska
Źródło danych:
G-10.2 - sprawozdanie o działalności elektrowni cieplnej zawodowej
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Elektrownie cieplne i elektrociepłownie zawodowe dla swoich jednostek lokalnych (osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej);

metoda obserwacji reprezentacyjnej na dobranej celowo próbie
Raz w roku do 31 marca 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Agencja Rynku Energii w imieniu Ministerstwa Klimatu, portal sprawozdawczy www.are.waw.pl
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Bilanse paliw i energii. Ciepło i energia elektryczna. Dane adresowe i terytorialne. Dane bilansowe. Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii. Dane identyfikacyjne. Infrastruktura elektroenergetyczna. Nakłady inwestycyjne. Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza). Środki trwałe brutto. Obciążenie respondentów.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.44.02 1.44.03
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021