Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
NFZ OP 01 - dane dotyczące wybranych przypadków medycznych, wydatków oraz „quasi cen” usług opieki zdrowotnej w szpitalach
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia
Źródło danych:
System informacyjny Narodowego Funduszu Zdrowia;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Narodowy Fundusz Zdrowia Raz w roku do 17 sierpnia 2020 r. za rok 2019;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Ceny usług medycznych w szpitalach.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.67.12
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020