Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
NIA SI 01 - dane o farmaceutach
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Naczelnej Izby Aptekarskiej
Źródło danych:
System informacyjny dotyczący farmaceutów uprawnionych do wykonywania zawodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Naczelna Izba Aptekarska Raz w roku do 18 stycznia 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy demograficzne osób. Dane identyfikacyjne. Kadra medyczna. Obywatelstwo, kraj urodzenia.

Szczegółowy zakres danych osobowych:
Data urodzenia. Obywatelstwo. Płeć. Nazwiska. Imiona.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.29.06
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021