Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
NID REZ 01 - dane dotyczące parków i ogrodów historycznych
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Narodowego Instytutu Dziedzictwa
Źródło danych:
Baza danych rejestru i ewidencji zabytków;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Narodowy Instytut Dziedzictwa Raz w roku do 27 sierpnia 2021 r. według stanu na 31 grudnia 2020 r.;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Parki i ogrody historyczne.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.01.07
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021