Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
otKOWR SIKOWR 03 - dane dotyczące pozyskania drewna (grubizny)
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
Źródło danych:
System informacyjny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Oddziały terenowe Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Raz w roku do 1 lutego 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Pozyskanie drewna.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.52.03
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021