Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
G-10.4(P)k - sprawozdanie o działalności operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Klimatu i Środowiska
Źródło danych:
G-10.4(P)k - sprawozdanie o działalności operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej prowadzące działalność w zakresie przesyłania energii elektrycznej;

metoda obserwacji pełnej
5 razy w roku do 20 kwietnia 2020 r. za I kwartał 2020 r., do 20 lipca 2020 r. za II kwartał 2020 r., do 20 października 2020 r. za III kwartał 2020 r., do 10 lutego 2021 r. za IV kwartał 2020 r., do 31 marca 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Agencja Rynku Energii w imieniu Ministerstwa Klimatu, portal sprawozdawczy www.are.waw.pl
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Ciepło i energia elektryczna. Dane adresowe i terytorialne. Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii. Dane identyfikacyjne. Nakłady inwestycyjne. Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza). Obciążenie respondentów.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.44.02 1.44.03
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020