Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
PPDG CJ 01 - dane dotyczące cen jednolitych na terenie całego kraju lub jego części
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, ustalających ceny jednolite na terenie całego kraju lub jego części
Źródło danych:
Systemy informacyjne podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, ustalających ceny jednolite na terenie całego kraju lub jego części;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, ustalające ceny jednolite na terenie całego kraju lub jego części Raz w kwartale do 7 kwietnia 2020 r. za I kwartał 2020 r., do 7 lipca 2020 r. za II kwartał 2020 r., do 7 października 2020 r. za III kwartał 2020 r., do 7 stycznia 2021 r. za IV kwartał 2020 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Ceny producentów usług.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.64.16
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020