Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
PPŚ TBR 01 - dane dotyczące krajowych środków publicznych na koordynowane transgranicznie działania badawczo-rozwojowe
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych podmiotów przekazujących środki krajowe na koordynowane transgranicznie działania badawczo-rozwojowe
Źródło danych:
Systemy informacyjne podmiotów przekazujących środki krajowe na koordynowane transgranicznie działania badawczo-rozwojowe;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty przekazujące środki krajowe na koordynowane transgranicznie działania badawczo-rozwojowe Raz w roku do 28 grudnia 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Działalność badawcza i rozwojowa.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.43.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021