Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
PRW RW 01 - dane dotyczące działalności związanej z wykonywaniem ratownictwa wodnego
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
Źródło danych:
System informacyjny dotyczący działalności związanej z wykonywaniem ratownictwa wodnego;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego Raz w roku do 29 stycznia 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane adresowe i terytorialne. Ratownictwo wodne.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.03.06
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021