Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
PZL PL 01 - dane o przewozach samolotami polskich i obcych przewoźników lotniczych do lub z portów polskich
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych podmiotów zarządzających portami lotniczymi kategorii 1, 2 lub 3
Źródło danych:
Systemy informacyjne podmiotów zarządzających portami lotniczymi kategorii 1, 2 lub 3;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty zarządzające portami lotniczymi kategorii 2 lub 3 Raz w kwartale do 30 listopada 2020 r. za I kwartał 2020 r., do 30 listopada 2020 r. za II kwartał 2020 r., do 26 lutego 2021 r. za III kwartał 2020 r., do 31 maja 2021 r. za IV kwartał 2020 r.;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Urząd Statystyczny w Szczecinie
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Porty lotnicze.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.48.08
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020