Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
SO RiS 01 - dane dotyczące orzeczeń w zakresie rozwodów i separacji
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych sądów okręgowych
Źródło danych:
Systemy informacyjne dotyczące orzeczeń w zakresie rozwodów i separacji;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Sądy okręgowe Raz w kwartale do 3 kwietnia 2020 r. za I kwartał 2020 r., do 3 lipca 2020 r. za II kwartał 2020 r., do 5 października 2020 r. za III kwartał 2020 r., do 4 stycznia 2021 r. za IV kwartał 2020 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
serwer centralny GUS
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Aktywność ekonomiczna. Cechy demograficzne osób. Cechy społeczno-ekonomiczne osób. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Małżeństwa. Obywatelstwo, kraj urodzenia. Rozwody i separacje.

Szczegółowy zakres danych osobowych:
Data urodzenia. Data ustania małżeństwa. Data zawarcia małżeństwa. Numer PESEL. Obywatelstwo. Wykształcenie.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.21.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020