Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
SPu RCiWN 01 - dane dotyczące cen i wartości nieruchomości
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych starostw powiatowych
Źródło danych:
Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Starostwa powiatowe, urzędy miast na prawach powiatu Raz w kwartale do 25 maja 2020 r. za I kwartał 2020 r. - dane wstępne, do 25 sierpnia 2020 r. za II kwartał 2020 r. - dane wstępne, do 25 listopada 2020 r. za III kwartał 2020 r. - dane wstępne, do 25 lutego 2021 r. za IV kwartał 2020 r. - dane wstępne, do 26 kwietnia 2021 r. za rok 2020 - dane ostateczne;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
serwer centralny GUS
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy nieruchomości. Ceny nieruchomości. Dane adresowe i terytorialne. Obrót nieruchomościami.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.26.04 1.64.19
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020