Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
TGE BD 01 - dane dotyczące Rynku Instrumentów Finansowych (wolumen obrotów kontraktów futures)
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Towarowej Giełdy Energii S.A.
Źródło danych:
Baza danych TGE S.A.;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Towarowa Giełda Energii S.A. Raz w roku do 31 marca 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Giełda Papierów Wartościowych.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.62.17
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021