Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
TKMSPB DS 01 - dane o statkach
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych towarzystw klasyfikujących morskie statki pod polską banderą
Źródło danych:
Systemy informacyjne towarzystw klasyfikujących morskie statki pod polską banderą;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Towarzystwa klasyfikujące morskie statki pod polską banderą Raz w roku do 1 czerwca 2021 r. według stanu na 31 grudnia 2020 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Urząd Statystyczny w Szczecinie
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Żegluga morska i przybrzeżna.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.50.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021