Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2021

Zestaw:
GUGiK-1.00 - sprawozdanie o mapie zasadniczej
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
Źródło danych:
GUGiK-1.00 - sprawozdanie o mapie zasadniczej
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Starostowie;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 28 lutego 2022 r. według stanu na 31 grudnia 2021 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
urząd wojewódzki – wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Informacje o mapie zasadniczej
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.02.05
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022