Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2021

Zestaw:
KRUS nSIU 04 – dane dotyczące zasiłków KRUS w czasie epidemii COVID-19 i korzystających z nich osób
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Źródło danych:
Nowy System Informatyczny Ubezpieczeń
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 4 razy w roku do 30 kwietnia 2021 r. za I kwartał 2021 r., do 30 lipca 2021 r. za II kwartał 2021 r., do 29 października 2021 r. za III kwartał 2021 r., do 31 stycznia 2022 r. za IV kwartał 2021 r.;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Zasiłki opiekuńcze na dziecko. Osoby korzystające z zasiłku opiekuńczego na dziecko. Zasiłki z tytułu objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją. Osoby korzystające z zasiłku z tytułu objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.23.07 1.65.19 1.65.20
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021