Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2021

Zestaw:
KNF-02 - sprawozdanie statystyczne o działalności ubezpieczeniowej zakładów ubezpieczeń/reasekuracji
Gestor zestawu:
Zestawy danych Komisji Nadzoru Finansowego
Źródło danych:
KNF-02 - sprawozdanie statystyczne o działalności ubezpieczeniowej zakładów ubezpieczeń/reasekuracji
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji;

metoda obserwacji pełnej
Raz w kwartale do 12 maja 2021 r. za I kwartał 2021 r., do 11 sierpnia 2021 r. za II kwartał 2021 r., do 10 listopada 2021 r. za III kwartał 2021 r., do 11 lutego 2022 r. za IV kwartał 2021 r., do 15 lipca 2022 r. za rok 2021 – dane zweryfikowane przez biegłego rewidenta;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Komisja Nadzoru Finansowego
Komisja Nadzoru Finansowego;

metoda obserwacji pełnej
Raz w kwartale do 42. i 70. dnia po kwartale, narastająco za I kwartał 2021 r., za II kwartał 2021 r., za III kwartał 2021 r. i do 14 lutego 2022 r. za IV kwartał 2021 r., do 9 marca 2022 r. za IV kwartał 2021 r., do 31 sierpnia 2022 r. za rok 2021 – dane zweryfikowane przez biegłego rewidenta;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Komisja Nadzoru Finansowego;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 31 sierpnia 2022 r. za rok 2021 – dane zweryfikowane przez biegłego rewidenta;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Działalność zakładów ubezpieczeń
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.62.04 1.67.01 1.67.03 1.67.07