Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2021

Zestaw:
MZ-06 - sprawozdanie z realizacji opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Zdrowia
Źródło danych:
MZ-06 - sprawozdanie z realizacji opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, w tym indywidualne praktyki pielęgniarek i położnych oraz higienistki szkolne w zakresie opieki profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą szkolną;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 30 września 2022 r. za rok szkolny 2021/2022 – dane ostateczne;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy Centrum e-Zdrowia, urzędy wojewódzkie
Urzędy wojewódzkie;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 30 października 2022 r. za rok szkolny 2021/2022 – dane zweryfikowane;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Instytut Matki i Dziecka
Instytut Matki i Dziecka;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 30 grudnia 2022 r. za rok szkolny 2021/2022;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Centrum e-Zdrowia
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy organizacyjno-prawne. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Profilaktyka zdrowotna
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.29.04
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022