Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2021

Zestaw:
MZ-89 - sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Zdrowia
Źródło danych:
MZ-89 - sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa; Podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych i stacjonarnych świadczeń zdrowotnych, w tym indywidualne i grupowe praktyki zawodowe lekarzy, pielęgniarek i położnych oraz praktyki zawodowe fizjoterapeutów;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 8 kwietnia 2022 r. według stanu na 31 grudnia 2021 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy Centrum e-Zdrowia, urzędy wojewódzkie
Urzędy wojewódzkie;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 30 czerwca 2022 r. według stanu na 31 grudnia 2021 r. – dane zweryfikowane;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Centrum e-Zdrowia
Centrum e-Zdrowia;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 29 lipca 2022 r. według stanu na 31 grudnia 2021 r.;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Kadra medyczna
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.29.06
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022