Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2021

Zestaw:
OŚ-4w - sprawozdanie z gospodarowania wojewódzkim funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Klimatu i Środowiska
Źródło danych:
OŚ-4w - sprawozdanie z gospodarowania wojewódzkim funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej;

metoda obserwacji pełnej
Raz w kwartale do 14 czerwca 2021 r. za I kwartał 2021 r., do 13 września 2021 r. za II kwartał 2021 r., do 14 grudnia 2021 r. za III kwartał 2021 r., do 16 marca 2022 r. za IV kwartał 2021 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Finansów
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Środki funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.01.12
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021