Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2021

Zestaw:
PNT-02 - sprawozdanie o innowacjach
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
PNT-02 - sprawozdanie o innowacjach
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej o liczbie pracujących 50 lub więcej osób prowadzące przeważającą działalność zaklasyfikowaną wg PKD do sekcji B, C, D, E;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 14 lutego 2022 r. za rok 2021;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Podmioty gospodarki narodowej o liczbie pracujących od 10 do 49 osób prowadzące przeważającą działalność zaklasyfikowaną wg PKD do sekcji B, C, D, E;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na wylosowanej próbie 25%
Raz w roku do 14 lutego 2022 r. za rok 2021;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Podmioty gospodarki narodowej o liczbie pracujących 10 lub więcej osób prowadzące przeważającą działalność zaklasyfikowaną wg PKD do sekcji H, J, K lub działów 46, 71, 72, 73;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na wylosowanej próbie 25%
Raz w roku do 14 lutego 2022 r. za rok 2021;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Metrologia. Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza). Transfer technologii. Własność intelektualna. Wpływ COVID-19 na prowadzenie działalności
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.43.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022