Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2021

Zestaw:
RRW-28 - sprawozdanie roczne o produkcji, zapasach i rozdysponowaniu alkoholu etylowego
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Źródło danych:
RRW-28 - sprawozdanie roczne o produkcji, zapasach i rozdysponowaniu alkoholu etylowego
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie:- wyrobu, oczyszczania, odwadniania i skażania alkoholu etylowego,- wytwarzania biokomponentów (wytwarzanie bioetanolu),- wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 10 stycznia 2022 r. za rok 2021;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci papierowej;
zbiór danych;
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Produkcja i rozdysponowanie alkoholu etylowego
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.46.13
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022