Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2021

Zestaw:
ARiMR SFK 03 – dane dotyczące zrealizowanych płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Źródło danych:
System finansowo-księgowy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Raz w roku do 29 czerwca 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Urząd Statystyczny w Katowicach
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Jednolite płatności obszarowe
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.67.07
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021